Zmarł Jan Guz

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Guza – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Odszedł od nas wspaniały Związkowiec. Jan Guz szefował naszej centrali od 2004 roku. W imieniu członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przekazujemy rodzinie Wyrazy serdecznego współczucia.

Kierownictwo OPZZ podjęło decyzję o wprowadzeniu związkowej żałoby do dnia pogrzebu tj. 29 maja 2019 r. (środa).