Walne Zebranie Delegatów

Dnia 03.06.2019r, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych „ORGANIKA – SARZYNA” S.A.
Konferencja kończyła kadencję 2013/2019 a Delegaci wybrali władze związku na kadencję 2019/2025.

Gośćmi konferencji byli: Przewodniczący Rady OPZZ województwa podkarpackiego Jan Sierżęga oraz Radca Prawny Rady mecenas Grzegorz Wróbel.

W imieniu ustępującego Zarządu Związku sprawozdanie z działalności oraz podziękowanie za dotychczasową pracę składał Przewodniczący Związku Tadeusz Woś.

W swoim wystąpieniu nawiązał do niezwykle trudnego okresu minionej kadencji, do lat 2013 i 2014. Czas ten cechowała walka z bezpardonowymi działaniami pracodawcy w wobec pracowników zrzeszonych w związku branżowym.

Za tamtą postawę, wytrwałość, odwagę i pomoc w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, do jakiej organizacja była doprowadzona, Przewodniczący szczególnie dziękował członkom związku, Zarządowi, Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz Kolegom z central związkowych, federacji, sekcji i organizacjom zrzeszonym w tych centralach.

Na następną kadencję Delegaci wybrali na Przewodniczącego Kolegę Krzysztofa Rogalę, 16-osobowy Zarząd Związku oraz 3- osobową Komisję Rewizyjną.

Za dotychczasową 16 – letnią pracę w związkach zebrani podziękowali ustępującemu Przewodniczącemu, życząc dobrego zdrowia i dalszej aktywności związkowej, choć już na zasłużonej emeryturze.

Po pierwszych zebraniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku poinformujemy w najbliższym czasie o funkcjach powierzonych członkom Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

Biuro Zarządu Związku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.