Kalendarium związkowe

2008.02.22 – Powstanie Witryny Internetowej Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych

2007.05.31 – Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza MNSZZ Pracowników Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”S.A. Konferencji przewodniczyli: Cieśla Jerzy i Madej Milian.
Goście zaproszeni:
Jan Guz Przewodniczący OPZZ
Józef Woźny Przewodniczący Federacji Zw.Z.P.Ch.Sz.iC.
Elżbieta Jagoda Dyrektor Biura Federacji Zw.Z.P.Ch.Sz.iC.
Jan Sierżęga Przewodniczący Rady OPZZ woj. Podkarpackiego
Alina Torczyńska Sekretarz Krajowej Sekcji Nawozowej
Bogusław Wach współprzewodniczący Komisji Trójstronnej, członek Prezydium i Rady Federacji. Wieloletni Przewodniczący Krajowej Sekcji Nawozowej.
Zygmunt Barger Przewodniczący MNSZZ Zakładów Azotowych w Tarnowie, członek Rady Federacji,
Krzysztof Śniecikowski Wiceprzewodniczący MNSZZ ZAT, członek Kom. Rewizyjnej Federacji,
Sekretarz Krajowej Sekcji Nawozowej,
Mec. Grzegorz Wróbe Radca Prawny Rady OPZZ woj. Podkarpackiego.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowego został Tadeusz Woś.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodnicząca Cisek Danuta
Członkowie: Babiarz Zbigniew, Dzik Bogusława, Kłak Zofia, Płoszaj Grażyna.

Przyjęto nowy Statut Związku.
Rozszerzono obszar działania Organizacji na miasto i gminę Nowa Sarzyna.

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
Wybrano trzech wiceprzewodniczących Zarządu ( 2 z ZCh i 1 ze Spółek )
Fleszar Kazimierz, Fluda Krystyna, Cieśla Jerzy,

Członkowie Zarządu MNSZZ:
Babula Lidaia, Gnatek Bolesław, Hołda Mirosław, Grudysz Zbigniew, Kolano Franciszek, Daraż Jan, Chlastawa Bogusław, Madej Milian, Kania Maria, Piątek Halina, Żuraw Renata, Stopyra Józef, Osipa Leszek, Nowicka Barbara, Kusy Agata, Bigas Małgorzata, Flis Franciszek.

Powołano Prezydium Zarządu MNSZZ w składzie:
Tadeusz Woś, Kazimierz Fleszar, Krystyna Fluda, Żuraw Renata, Cieśla Jerzy, Chlastawa Bogusław, Stopyra Józef.

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych upoważnieni są:
Przewodniczący Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu MNSZZ lub dwóch członków Prezydium Zarządu działający łącznie.

2004.06.01 – Wybory uzupełniające w :
Grupa związkowa (NL, NP, ,NS, NT, PK, PT, TB) Przewodniczącym został Milian Madej,
Grupa związkowa (LE, LO, PH, PM) Przewodniczącą została Kłak Zofia.Wybrani w wyborach uzupełniających automatycznie weszli w skład Zarządu MNSZZ.
Wybory uzupełniające w Zakładzie Żywic Epoksydowych:
Przewodniczącym została Kania Maria uzupełniając tym samym skład Zarządu MNSZZ.

2003.05.14 – Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza MNSZZ Pracowników Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”S.A..
Przewodniczył Konferencji – Tadeusz Woś.
Goście zaproszeni:
Alina Torczyńska – członek Prezydium i Rady Federacji Zw. Zaw. Przem. Ch.Sz.iC w Polsce,
Bogusław Wach – Przewodniczący Krajowej Sekcji Azotowej.
W wyniku wyborów Przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowego został Tadeusz Woś.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Cisek Danuta – Przewodnicząca,
Dzik Bogusława i Babiarz Zbigniew – członkowie.
Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
Zastępca Przewodniczącego – Fleszar Kazimierz
Zastępca Przewodniczącego – Fronczek Teresa
Do reprezentowania Związku na zewnątrz pełnomocnictwo otrzymał Tadeusz Woś i Fleszar Kazimierz.
Członkowie Zarządu Międzyzakładowego:
Daraż Jan, Miklaś Mirosława, Fronczek Teresa, Hawro Marian, Fleszar Kazimierz, Klin Władysława, Kryszczuk Ryszard, Piech Józef, Kamiński Julian, Traka Kazimierz, Maślanka Edward, Chlastawa Bogusław, Cieśla Jerzy, Konopelski Zbigniew, Lorenc Wojciech, Superson Maria, Maślanka Edward, Grudysz Zbigniew.

2001.02.26 – W związku z komercjalizacją Przedsiębiorstwa Państwowego i przekształcenia Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa następuję zmiana w nazwie naszej Organizacji Związkowej na:
Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Chemicznych Organika – Sarzyna” Spółka Akcyjna.

1999.03.10 – Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza MNSZZ Pracowników Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”.
Przewodniczył Konferencji – Bogusław Miazga.
Goście zaproszeni:
Józef Woźny – Przewodniczący Federacji Zw. Zaw. Przem. Chem. Szklarskiego i Ceramicznego,
Elżbieta Jagoda – Dyrektor Biura Federacji Zw. Zaw. Przem. Chem. Szklarskiego i Ceramicznego,
Stanisław Janas – poseł RP,
Jan Kida – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
W wyniku wyborów Przewodniczącym Zarządu Zakładowego został Edward Defus.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący – Fleszar Kazimierz,
Członkowie – Dzik Bogusława, Babiarz Zbigniew, Maślanka Edward, Grudysz Zbigniew.
Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
Zastępca Przewodniczącego – Tadeusz Woś
Zastępca Przewodniczącego – Miazga Bogusław
Do reprezentowania Związku na zewnątrz pełnomocnictwo otrzymał Edward Defus i Tadeusz Woś.

Członkowie Zarządu Międzyzakładowego:
Babula Lidia, Cebulak Marian, Fluda Krystyna,Gnatek Bolesław, Grudysz Zbigniew, Hawer Andrzej, Hawro Marian, Hołda Mirosław, Kamiński Julian, Klin Władysława, Kolano Franciszek, Konopelski Zbigniew, Kryszczuk Ryszard, Kulec Zbigniew, Madej Milian, Maślanka Edward, Midur Lesław, Miklaś Mirosława, Paszek Anna, Rudziński Wiesław, Zawadzki Kazimierz.

1998.05.20 – Sprawozdawcza Konferencja Delegatów MNSZZ Pracowników Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”.

1995.02.22 – Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza NSZZ Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”.
Przewodniczył Konferencji – Bogusław Miazga.
Goście zaproszeni:
Piotr Rybka – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Delegatury Terenowego Przedstawicielstwa OPZZ,
Jan Kida – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
Delegaci przyjęli ujednolicony tekst statutu o nazwie:
Statut Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” w Nowej Sarzynie.
Wprowadzono nowe zapisy np:
* W skład Zarządu Międzyzakładowego wchodzą:
* Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego,
* Przewodniczący Organizacji Związkowych działający w podmiotach zatrudniających,
* Przewodniczący Wydziałowych Organizacji Związkowych oraz Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów.
* Zarząd Międzyzakładowy na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Zastępców Przewodniczącego,
* Wprowadzono nieograniczoną ilość kadencji Przewodniczącego.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Zarządu Zakładowego został Edward Defus.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: ,
Kielar Zdzisław, Fleszar Kazimierz, Kozak Jan, Burdzy Władysław, Rzepa Zenon.
Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
Zastępca Przewodniczącego – Bogusław Miazga
Zastępca Przewodniczącego – Tadeusz Woś
Do reprezentowania Związku na zewnątrz pełnomocnictwo otrzymał Edward Defus i Bogdan Miazga.
Członkowie Zarządu Międzyzakładowego:
Bigas Małgorzata, Cisek Danuta, Dużak Jan, Fluda Krystyna, Gomułkiewicz Leszek, Grudysz Zbigniew, Iwanicki Roman, Kamiński Julian, Konopelski Zbigniew, Kłak Andrzej, Kryszczuk Ryszard, Kurylak Tadeusz, Kroczak Janusz, Madej Milian, Maślanka Edward, Mierzwa Stanisława, Miklaś Mirosława, Midur Lesław, Ruchała Stanisław,Rudziński Wiesław, Ryczkowski Antoni, Zawadzki Kazimierz.

1992.02.05 – Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów NSZZ Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”.
Przewodniczył Konferencji – Bogusław Miazga.
Goście zaproszeni:
Przewodnicząca OPZZ – Ewa Spychalska,
Terenowe Przedstawicielstwo OPZZ regionu Bieszczadzko-Sandomierskiego:
Przewodniczący Jacek Stępień i zastępca Jan Sierżęga.
W wyniku wyborów Przewodniczącym Zarządu Zakładowego został Edward Defus,
Wiceprzewodniczącymi: Stanisław Grzywna i Marian Potaczała ,
Członkowie: Danuta Bujak, Czesław Kula, Zenon Zakrzewski, Lesław Midur, Kazimiera Małek,
Sekretarzem Krystyna Sidorczuk.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: ,
Mierzwa Stanisława – Przewodnicząca, Jarząb Helena – Wiceprzewodnicząca,
Oraz członkowie – Brenda Julia, Rup Kazimierz, Madej Bronisław. Księgowa Związku – Krystyna Zając. Do reprezentowania Związku na forum Federacji i Terenowego Przedstawicielstwa OPZZ Regionu Bieszczadzko-Sandomierskiego upoważnienia zostali: Edward Defus i Stanisław Grzywna.

1989.01.18 – Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów NSZZ Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”.
Przewodniczył Konferencji – Ryszard Jawor. Z ramienia Federacji uczestniczył Jej Przewodniczący Stefan Wojtaszyk a Sekcję „Organika” reprezentował Przewodniczący Franciszek Wolf. W wyniku wyborów Przewodniczącym Zarządu Zakładowego został Edward Defus, Wiceprzewodniczącymi: Józef Osada i Stanisław Wikiera, a członkami: Cieśla Irena, Hałas Aniela, Grzywna Stanisław, Król Bronisław, Kula Czesław. Sekretarzem wybrano Krystynę Sidorczuk. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Hawro Marian, Iwasieczko Jerzy, Jarząb Helena, Małek Kazimiera, Nykiel Wiesława. Do reprezentowania Związku na forum Federacji i OPZZ upoważnienia zostali:
Przewodniczący Edward Defus i zastępca Stanisław Wikiera.

1986.02.25 – Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów NSZZ Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”.
Przewodniczył Konferencji – Tadeusz Jakubas. W wyniku wyborów Przewodniczącym został Stanisław Wikiera, Wiceprzewodniczącymi: Edwar Defus i Michał Raróg, Sekretarzem – Krystyna Sidorczuk, Członkami Zarządu:
Aleksandra Bąk, Irena Cieśla, Ryszard Jawor, Władysław Kamiński, Bronisław Król. Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący – Marian Cieśla oraz członkowie:
Julia Brenda (wiceprzewodnicząca),
Jan Garbacik, Kazimiera Małek, Bogusław Miazga. Do reprezentowania Związku na forum Federacji i OPZZ upoważnienia zostali:
Przewodniczący Stanisław Wikiera i zastępca Edward Defus.

1985.04.02 – Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ Pracowników Zakł. Chem. „Organika-Sarzyna”.
Uczestniczyło 44 Delegatów.
Przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Zakładowego Związku.
Zarząd uzupełnili: Brenda Julia i Kuczek Jan.
Sprawozdanie obejmowało okres od 1983.31.01. do 1985.04.02.

1982.10.11 – 1982.10.15 – W Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna odbyło się spotkanie tzw grupy inicjatywnej założycieli Związków Zawodowych .Grupę tą stanowiło 35 osób