Miesiąc: czerwiec 2019

Walne Zebranie Delegatów

Dnia 03.06.2019r, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych „ORGANIKA – SARZYNA” S.A.Konferencja kończyła kadencję 2013/2019 a Delegaci wybrali władze związku na kadencję 2019/2025. Gośćmi konferencji byli: Przewodniczący Rady OPZZ województwa podkarpackiego Jan Sierżęga…