Miesiąc: grudzień 2014

Zebranie grupy MNSZZ pracowników Zakładu Produkcji Żywic Epoksydowych

W dniu 05.12.2014, odbyło się zebranie grupy MNSZZ pracowników Zakładu Produkcji Żywic Epoksydowych. Przewodniczący Zarządu Związku omówił spotkanie z Prezesem Zakładów Chemicznych. Wiele kontrowersji wzbudził temat „przekazywania i przyjmowania zmian”. W gorącej dyskusji przedstawiano swoje uwagi i propozycje. Zobowiązano przewodniczącego…

Spotkanie z Prezesem ZRB „Organika” Sp z o.o.

W dniu 05.12.2014, członkowie Grupy MNSZZ z ZRB „Organika” Sp z o.o. spotkali się na zebraniu związkowym w którym uczestniczyli zaproszeni – Prezes Spółki Pan Leszek Miazga oraz przewodniczący Zarządu MNSZZ Tadeusz Woś. Podsumowano działalność grupy w okresie ostatniego roku.…

Spotkanie z Prezesem Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.

W dniu 05.12.2014r., odbyło się spotkanie przewodniczących organizacji związkowych z Prezesem Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. W spotkaniu uczestniczyli – Kierownik Działu Pracowniczego oraz Szef Produkcji. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z aktualną sytuacją Spółki a główne omawiane tematy to: Kwestia zmiany…